-11%
1,700,000 

Công suất: 400W
Pin 60 phút
Lực hút: 12000 Pa
Dung tích cốc hút: 500ml

-10%
3,500,000 

Công suất: 400W
Pin 60 phút
Lực hút: 12000 Pa
Dung tích cốc hút: 500ml