-26%
New
8,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Khối lượng giặt 8 kg
Công suất 2050W
Dung tích 65L
Độ ồn 47-71 dB(A)

-15%
New
10,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Khối lượng giặt 9 kg
Công suất 2050W
Dung tích 65L
Độ ồn 47-69 dB(A)

-32%
13,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Khối lượng giặt 10 kg
Công suất 2050 W
Dung tích 70 L
Độ ồn 47-49 dB(A)

-15%
New
13,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Khối lượng giặt 10 kg
Khối lượng sấy 6 kg
Dung tích 112 L
Độ ồn 64 dB(A)

-12%
New
14,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Khối lượng giặt 9 kg
Công suất 2300W
Dung tích thùng chứa 65L
Độ ồn 47-71 dB(A)