-8%
bán chạy
5,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước 60 cm
công suất hút 400 m³/h
công suất động cơ 140 W
độ ồn 70 db

-22%
bán chạy
5,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước 90 cm
công suất hút 368 m³/h
công suất động cơ 140 W
độ ồn 68 db

-20%
bán chạy
7,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 800 m³/h
công suất động cơ 293 W
độ ồn 44-66Db

-11%
bán chạy
8,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước 73 cm
công suất hút 638 m³/h
công suất động cơ 200 W
độ ồn 38-65 db

-28%
bán chạy
11,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 739 m³/h
công suất động cơ 250 W
độ ồn 72-72 db

-30%
bán chạy
14,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  78 cm
công suất hút 669.5 m³/h
công suất động cơ 255 W
độ ồn 48-69 dB

-38%
bán chạy
15,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 722 m³/h
công suất động cơ 140 W
độ ồn 54-66 dB