-36%
Hàng mới
18,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ + đổ rác
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-22%
Hàng mới
18,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-14%
Hàng mới
24,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ + đổ rác + nâng giẻ
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 8000 pa
dung lượng pin 6400 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn