giá tốt
6,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Loại Để bàn
Vòi Điện tử
Công suất lọc 11.8 lít/h
Số lõi lọc 5
Bình chứa 5 lít
Bảo hành 12 tháng
 

giá tốt
7,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Loại Để bàn
Vòi Điện tử
Công suất lọc 11.8 lít/h
Số lõi lọc 4
Bình chứa 5 lít
Bảo hành 12 tháng
 

giá tốt
8,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Loại Để bàn, gầm tủ
Vòi
Công suất lọc 11.8L/ giờ
Số lõi lọc 5
Bình chứa 6L
Bảo hành 12 tháng
 

giá tốt
9,200,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Loại Để bàn, gầm tủ
Vòi
Công suất lọc 11.8L/ giờ
Số lõi lọc 5
Bình chứa Không
Bảo hành 12 tháng
 

giá tốt
9,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Loại Để bàn
Vòi Điện tử
Công suất lọc 11.8 lít/h
Số lõi lọc 5
Bình chứa 9 lít
Bảo hành 12 tháng
 

giá tốt
9,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Loại Để bàn
Vòi
Công suất lọc 11.8L/ giờ
Số lõi lọc 5
Bình chứa 6L
Bảo hành 12 tháng
 

giá tốt
9,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Loại Để bàn, gầm tủ
Vòi Điện tử
Công suất lọc 11.8L/ giờ
Số lõi lọc 5
Bình chứa 6L
Bảo hành 12 tháng
 

giá tốt
10,200,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Loại Để bàn, gầm tủ
Vòi Điện tử
Công suất lọc 11.8L/ giờ
Số lõi lọc 5
Bình chứa Không
Bảo hành 12 tháng