-31%
giá tốt
3,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  70 cm
công suất hút440  440 m³/h
công suất động cơ 203 W
độ ồn 50-67 dB

-31%
giá tốt
3,440,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  60 cm
công suất hút 440 m³/h
công suất động cơ 148 W
độ ồn  57-69dB

-30%
giá tốt
4,190,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 440 m³/h
công suất động cơ 156 W
độ ồn  57-69dB

-24%
bán chạy
5,150,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 500 m³/h
công suất động cơ 150 W
độ ồn 65 dB

-8%
bán chạy
5,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước 60 cm
công suất hút 400 m³/h
công suất động cơ 140 W
độ ồn 70 db

-22%
bán chạy
5,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước 90 cm
công suất hút 368 m³/h
công suất động cơ 140 W
độ ồn 68 db

-31%
giá tốt
6,365,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 950 m³/h
công suất động cơ 260 W
độ ồn  66 dB

-20%
bán chạy
7,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 800 m³/h
công suất động cơ 293 W
độ ồn 44-66Db