-36%
New
1,600,000 

Công suất: 140W
Pin Lithium, 25,9V; 2500mAh
Lực hút: 16 Kpa
Dung tích cốc hút: 800ml

-52%
New
2,700,000 

Công suất: 250W
Pin 25 phút
Lực hút: 24 Kpa
Động cơ không chổi than

New
2,900,000 

Công suất: 300W
Pin 45 phút
Lực hút: 27000 pa
Động cơ không chổi than

-36%
3,500,000 

Công suất: 300W
Pin 45 phút
Lực hút: 27 Kpa
Dung tích cốc hút: 800ml

-40%
New
4,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất: 350W
Pin 60 phút
Lực hút: 29000 pa
Động cơ không chổi than