-21%
Hàng mới
9,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự giặt khăn 
Công nghệ LDS 3.0
Lực Hút 4000 pa
dung lượng pin 6400 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-26%
Hàng mới
11,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự giặt khăn 
Công nghệ LDS 3.0
Lực Hút 4000 pa
dung lượng pin 6400 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-14%
Hàng mới
24,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ + đổ rác + nâng giẻ
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 8000 pa
dung lượng pin 6400 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn