-41%
Hàng mới
8,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự đổ rác
Công nghệ aivi 3D
Lực Hút 4000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-20%
Hàng mới
12,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự giặt khăn 
Công nghệ aivi 3D
Lực Hút 4000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-20%
Hàng mới
16,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự giặt khăn + đổ rác
Công nghệ aivi 3D
Lực Hút 53000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-20%
Hàng mới
16,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự giặt khăn + đổ rác
Công nghệ aivi 3D
Lực Hút 53000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn