-20%
Hàng mới
16,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự giặt khăn + đổ rác
Công nghệ aivi 3D
Lực Hút 53000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-20%
Hàng mới
16,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự giặt khăn + đổ rác
Công nghệ aivi 3D
Lực Hút 53000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn