-31%
giá tốt
6,365,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 950 m³/h
công suất động cơ 260 W
độ ồn  66 dB