-21%
bán chạy
10,200,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2.6 KW
Công suất vùng nấu 2 2.2 KW
Công suất vùng nấu 3 1.4 KW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 51 x 592 x 522 mm

-25%
bán chạy
10,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 1.8 KW
Công suất vùng nấu 2 1.8 KW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 59 x 780 x 450 mm

-24%
bán chạy
10,590,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng 1 1,4 kW
Công suất vùng 2 2,3kW
Kích thước sản phẩm 298R x 520S x 68C mm

-24%
bán chạy
10,590,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng 1 1,5 kW
Công suất vùng 2 1,8 kW
Kích thước sản phẩm 770R x 450S x 55C mm

-20%
bán chạy
16,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 1.4KW
Công suất vùng nấu 2 2.2 KW
Công suất vùng nấu 3 2.6 KW
Công suất vùng nấu 4 1.4 KW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 51 x 816 x 527 mm

-15%
bán chạy
21,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2,3/3 kW
Công suất vùng nấu 2 2,3/3 kW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 770R x 420S x 68C mm

-15%
bán chạy
21,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2,0 kW
Công suất vùng nấu 2 2,0 kW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 730 x 430 x 82 mm