-9%
bán chạy
41,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 1,6/1,85 kW
Công suất vùng nấu 2 2,1/3 kW
Công suất vùng nấu 3 1,6/1,85 kW
Công suất vùng nấu 4 2,1/3 kW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 770R x 520S x 250C mm