-41%
bán chạy
3,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút riêng biệt
Công nghệ AI
Lực Hút 2100 pa
dung lượng pin 2500 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-34%
bán chạy
5,300,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ dẫn hướng  2.0
Lực Hút 2500 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 1 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-28%
giá tốt
8,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ 
Công nghệ Smart eye, lau xoáy
Lực Hút 2600 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-36%
bán chạy
10,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ 
Công nghệ Smart eye, lau xoáy
Lực Hút 2600 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn