DIMOSHOP

THẾ GIỚI THIẾT BỊ GIA DỤNG THÔNG MINH

-26%
Hàng mới
14,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ + đổ rác
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-45%
giá tốt
11,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ
Số bộ 12 bộ châu âu
Xuất xứ Thổ nhĩ kỳ
Bảo hành 3 năm
 

-36%
bán chạy
10,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ 
Công nghệ Smart eye, lau xoáy
Lực Hút 2600 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-36%
Hàng mới
15,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng Tự động giặt giẻ + đổ rác
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp 1 mặt sàn lớn

-30%
bán chạy
7,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ AIVI 2.0
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 3 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-23%
bán chạy
6,200,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ AIVI 
Lực Hút 1500 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-35%
bán chạy
6,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự đổ rác
Công nghệ AIVI 2.0
Lực Hút 1500 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 3 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-33%
bán chạy
4,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ nhận diện 3D
Lực Hút 2300 pa
dung lượng pin 3200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-21%
bán chạy
5,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ nhận diện 3D
Lực Hút 1500 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-20%
bán chạy
7,200,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

seri 4
dung tích 20 lít
công suất tối đa 800 w
điều khiển núm xoay

-26%
Hàng mới
14,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ + đổ rác
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-36%
Hàng mới
18,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ + đổ rác
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-45%
giá tốt
11,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ
Số bộ 12 bộ châu âu
Xuất xứ Thổ nhĩ kỳ
Bảo hành 3 năm
 

-36%
bán chạy
10,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ 
Công nghệ Smart eye, lau xoáy
Lực Hút 2600 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-36%
Hàng mới
15,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng Tự động giặt giẻ + đổ rác
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp 1 mặt sàn lớn

-25%
Hàng mới
15,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp 1 mặt sàn lớnRobot hút bụi lau nhà ecovacsxem thêm

-26%
Hàng mới
14,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ + đổ rác
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-36%
Hàng mới
18,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ + đổ rác
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-36%
bán chạy
10,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ 
Công nghệ Smart eye, lau xoáy
Lực Hút 2600 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-36%
Hàng mới
15,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng Tự động giặt giẻ + đổ rác
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp 1 mặt sàn lớn

-25%
Hàng mới
15,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp 1 mặt sàn lớn

-30%
mới
14,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động đổ rác
Công nghệ AIVI 3D
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-30%
mới
12,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ, sấy giẻ
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp 1 mặt sàn lớn

-29%
mới
12,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động đổ rác
Công nghệ AIVI 3D
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-32%
Hàng mới
10,200,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời di chuyển
Công nghệ AIVI 3D
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp nhà nhiều tầng

-27%
mới
10,200,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời di chuyển
Công nghệ AIVI 3D
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp nhà nhiều tầng

-28%
giá tốt
10,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời di chuyển
Công nghệ AIVI 3D
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp nhà nhiều tầng

-22%
bán chạy
10,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời di chuyển
Công nghệ AIVI 3D
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp nhà nhiều tầng

-41%
giá tốt
5,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời di chuyển
Công nghệ AIVI 3D
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 3 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-30%
bán chạy
7,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ AIVI 2.0
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 3 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-21%
15,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng Tự động giặt giẻ + đổ rác
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp 1 mặt sàn lớn

-27%
giá tốt
5,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời di chuyển
Công nghệ AIVI 3D
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 3 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-24%
bán chạy
6,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ AIVI 2.0
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 3 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-28%
giá tốt
8,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ 
Công nghệ Smart eye, lau xoáy
Lực Hút 2600 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-23%
bán chạy
6,200,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ AIVI 
Lực Hút 1500 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-16%
bán chạy
5,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ AIVI 
Lực Hút 1500 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-15%
bán chạy
8,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự đổ rác
Công nghệ AIVI 2.0
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 3 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-29%
bán chạy
10,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự đổ rác
Công nghệ AIVI 2.0
Lực Hút 3000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 3 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-13%
bán chạy
10,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự đổ rác
Công nghệ AIVI 2.0
Lực Hút 1500 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 3 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-35%
bán chạy
6,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự đổ rác
Công nghệ AIVI 2.0
Lực Hút 1500 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 3 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-21%
bán chạy
5,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ nhận diện 3D
Lực Hút 1500 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-31%
bán chạy
11,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự đổ rác
Công nghệ nhận diện 3D
Lực Hút 2600 pa
dung lượng pin 3200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-23%
bán chạy
8,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ nhận diện 3D
Lực Hút 2600 pa
dung lượng pin 3200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-41%
bán chạy
6,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ nhận diện 3D
Lực Hút 2600 pa
dung lượng pin 3200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-38%
bán chạy
5,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ nhận diện 3D
Lực Hút 2600 pa
dung lượng pin 3200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-33%
bán chạy
4,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ nhận diện 3D
Lực Hút 2300 pa
dung lượng pin 3200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-21%
bán chạy
5,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng lau hút đồng thời 
Công nghệ nhận diện 3D
Lực Hút 1500 pa
dung lượng pin 5200 mah
Lưu bản đồ 2 bản đồ
Phù hợp nhà nhiều tầng

-46%
Hàng mới
12,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-22%
Hàng mới
18,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 5000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-32%
Hàng mới
9,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự đổ rác
Công nghệ LDS 3.0
Lực Hút 4000 pa
dung lượng pin 5200 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-21%
Hàng mới
9,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự giặt khăn 
Công nghệ LDS 3.0
Lực Hút 4000 pa
dung lượng pin 6400 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-14%
Hàng mới
24,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng tự động giặt giẻ + đổ rác + nâng giẻ
Công nghệ AIVI 3D, lau xoáy
Lực Hút 8000 pa
dung lượng pin 6400 mah
Phù hợp  1 mặt sàn lớn

-36%
New
18,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Đặc điểm nổi bật - Lực hút: 11.000 Pa - Dung lượng pin: 5.200 mAh - Thời gian hoạt động: 290 Phút - Độ ồn: 70 dB - Công nghệ lau cạnh tường - Hàng chính hãng, full Vat


Máy Rửa bátxem thêm

-45%
giá tốt
11,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ
Số bộ 12 bộ châu âu
Xuất xứ Thổ nhĩ kỳ
Bảo hành 3 năm
 

-25%
giá tốt
11,300,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ
Số bộ 12 bộ châu âu
Xuất xứ Thổ nhĩ kỳ
Bảo hành 3 năm
 

-14%
giá tốt
18,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng có 
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ
Số bộ 13 bộ châu âu
Xuất xứ Ba Lan
Bảo hành 3 năm
 

-17%
giá tốt
19,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy hé cửa
Số bộ 13 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 2 năm
 

-17%
giá tốt
16,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ + hé cửa
Số bộ 13 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 2 năm
 

-20%
giá tốt
22,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ + hé cửa
Số bộ 14 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 2 năm
 

-19%
giá tốt
19,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ + hé cửa
Số bộ 14 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 2 năm
 

-27%
new
22,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng có       
Rửa nửa tải
Sấy Zeolith
Số bộ 14 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 3 năm
 

-24%
giá tốt
15,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ
Số bộ 13 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 3 năm
 

-39%
giá tốt
12,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ
Số bộ 13 bộ châu âu
Xuất xứ Polan
Bảo hành 3 năm
 

-31%
giá tốt
16,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ + hé cửa
Số bộ 13 bộ châu âu
Xuất xứ Ba Lan
Bảo hành 3 năm tại nhà
 

-25%
giá tốt
18,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ + hé cửa
Số bộ 13 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 3 năm
 

-28%
giá tốt
13,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Sấy Ngưng tụ + tăng cường
Số bộ 13 bộ châu âu
số Giàn rửa 3 giàn
Xuất xứ Ba lan
Bảo hành 3 năm
 

-9%
giá tốt
32,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng có       
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ + hé cửa
Số bộ 14 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 3 năm
 

-25%
giá tốt
19,260,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Số C/ trình 9
Sấy Sấy khí
Số bộ 13 bộ
Xuất xứ Thái Lan
Bảo hành 3 năm 
 

-25%
giá tốt
19,260,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Số C/ trình 9
Sấy Sấy khí
Số bộ 13 bộ
Xuất xứ Thái Lan
Bảo hành 3 năm 
 

-12%
giá tốt
26,260,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Số C/ trình 9
Sấy Sấy turbo
Số bộ 15 bộ
Xuất xứ Thái Lan
Bảo hành 3 năm 
 

-12%
giá tốt
26,260,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Số C/ trình 9
Sấy Sấy turbo
Số bộ 15 bộ
Xuất xứ Thái Lan
Bảo hành 3 năm 
 

-19%
giá tốt
19,260,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Số C/ trình 8
Sấy Sấy khí nóng
Số bộ 8 bộ
Xuất xứ Thái Lan
Bảo hành 3 năm 
 

-29%
giá tốt
18,260,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Số C/ trình 8
Sấy Sấy tăng cường
Số bộ 7 bộ
Xuất xứ Thái Lan
Bảo hành 3 năm 
 

Bếp từ - HÚt bếpxem thêm

-8%
bán chạy
5,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước 60 cm
công suất hút 400 m³/h
công suất động cơ 140 W
độ ồn 70 db

-22%
bán chạy
5,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước 90 cm
công suất hút 368 m³/h
công suất động cơ 140 W
độ ồn 68 db

-11%
bán chạy
8,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước 73 cm
công suất hút 638 m³/h
công suất động cơ 200 W
độ ồn 38-65 db

-28%
bán chạy
11,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 739 m³/h
công suất động cơ 250 W
độ ồn 72-72 db

-20%
bán chạy
7,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 800 m³/h
công suất động cơ 293 W
độ ồn 44-66Db

-30%
bán chạy
14,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  78 cm
công suất hút 669.5 m³/h
công suất động cơ 255 W
độ ồn 48-69 dB

-26%
bán chạy
8,600,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2.2kw – 3.7Kw
Công suất vùng nấu 2 1.4 kW
Công suất vùng nấu 3 1.8 kW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 51 x 592 x 522 mm

-38%
bán chạy
15,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 722 m³/h
công suất động cơ 140 W
độ ồn 54-66 dB

-22%
bán chạy
14,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2.2 ; 2.6 ; 3.3 Kw
Công suất vùng nấu 2 3.1 kW
Công suất vùng nấu 3 2.2 kW
Kích thước sp (C x R x S) 51 x 592 x 522 mm

-15%
bán chạy
19,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2.2 - 3.7 KW
Công suất vùng nấu 2 1.8 - 3.7 KW
Công suất vùng nấu 3 1.4 - 2.2 KW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 51 x 710 x 527 mm

-25%
bán chạy
10,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 1.8 KW
Công suất vùng nấu 2 1.8 KW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 59 x 780 x 450 mm

-21%
bán chạy
10,200,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2.6 KW
Công suất vùng nấu 2 2.2 KW
Công suất vùng nấu 3 1.4 KW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 51 x 592 x 522 mm

-9%
bán chạy
41,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 1,6/1,85 kW
Công suất vùng nấu 2 2,1/3 kW
Công suất vùng nấu 3 1,6/1,85 kW
Công suất vùng nấu 4 2,1/3 kW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 770R x 520S x 250C mm

-10%
bán chạy
24,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 1,6/1,85 kW
Công suất vùng nấu 2 2,1/3 kW
Công suất vùng nấu 3 2,3/3 kW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 770R x 520S x 250C mm

-15%
bán chạy
21,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2,3/3 kW
Công suất vùng nấu 2 1,4kW
Công suất vùng nấu 3 2,3/3 kW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 770R x 520S x 250C mm

-15%
bán chạy
21,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2,3/3 kW
Công suất vùng nấu 2 2,3/3 kW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 770R x 420S x 68C mm

-18%
bán chạy
10,300,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  70 cm
công suất hút 900 m³/h
công suất động cơ 260 W
độ ồn 62 dB

-24%
bán chạy
5,150,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 500 m³/h
công suất động cơ 150 W
độ ồn 65 dB

-31%
bán chạy
23,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 900 m³/h
công suất động cơ 260 W
độ ồn 64 dB

-30%
bán chạy
13,290,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 1000 m³/h
công suất động cơ 265 W
độ ồn 42 dB

-30%
giá tốt
4,190,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 440 m³/h
công suất động cơ 156 W
độ ồn  57-69dB

-15%
bán chạy
21,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2,0 kW
Công suất vùng nấu 2 2,0 kW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 730 x 430 x 82 mm

-21%
bán chạy
21,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất 4 vùng nấu 2,1 kW
Kích thức 4 vùng nấu 235x185mm
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 590 x 520 x 50 mm

-23%
bán chạy
19,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất 4 vùng nấu 2,1 kW
Kích thức 4 vùng nấu 235x185mm
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 590 x 520 x 50 mm

-24%
bán chạy
10,590,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng 1 1,4 kW
Công suất vùng 2 2,3kW
Kích thước sản phẩm 298R x 520S x 68C mm

-24%
bán chạy
10,590,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng 1 1,5 kW
Công suất vùng 2 1,8 kW
Kích thước sản phẩm 770R x 450S x 55C mm

-22%
bán chạy
13,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2,3/3 kW
Công suất vùng nấu 2 1,4kW
Công suất vùng nấu 3 2,3/3 kW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 770R x 520S x 250C mm

-31%
giá tốt
3,440,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  60 cm
công suất hút 440 m³/h
công suất động cơ 148 W
độ ồn  57-69dB

-31%
bán chạy
10,300,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 900 m³/h
công suất động cơ 260 W
độ ồn 62 dB

-31%
bán chạy
9,550,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 900 m³/h
công suất động cơ 260 W
độ ồn 62 dB

-31%
giá tốt
6,365,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 950 m³/h
công suất động cơ 260 W
độ ồn  66 dB

-31%
bán chạy
12,740,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 900 m³/h
công suất động cơ 260 W
độ ồn 62 dB

-30%
bán chạy
8,390,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 900 m³/h
công suất động cơ 260 W
độ ồn 62 dB

-31%
bán chạy
15,090,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  90 cm
công suất hút 830 m³/h
công suất động cơ 240 W
độ ồn 63 dB

-31%
bán chạy
16,690,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  80 cm
công suất hút 610 m³/h
công suất động cơ 135 W
độ ồn 73 dB

-31%
giá tốt
3,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  70 cm
công suất hút440  440 m³/h
công suất động cơ 203 W
độ ồn 50-67 dB

-20%
bán chạy
16,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 1.4KW
Công suất vùng nấu 2 2.2 KW
Công suất vùng nấu 3 2.6 KW
Công suất vùng nấu 4 1.4 KW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 51 x 816 x 527 mm

Lò nướng - Lò vi sóngxem thêm

-20%
bán chạy
7,200,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

seri 4
dung tích 20 lít
công suất tối đa 800 w
điều khiển núm xoay

-22%
bán chạy
8,300,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

seri 4
dung tích 20 lít
công suất tối đa 800 w
điều khiển núm xoay + cảm ứng

-25%
bán chạy
17,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

seri 8
dung tích 21 lít
công suất tối đa 900 w
điều khiển cảm ứng

-16%
bán chạy
9,200,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dung tích lò 66 lít
Công suất 3,3 KW
Số chương trình 6
Thiết kế âm tủ

-4%
bán chạy
23,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dung tích lò 71 lít
Công suất 3,65 KW
Số chương trình 13
Thiết kế âm tủ

-15%
bán chạy
11,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dung tích lò 71 lít
Công suất 2.99 KW
Số chương trình 9
Thiết kế âm tủ

-12%
bán chạy
46,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dung tích lò 65L
Công suất 3,6KW
Số chương trình nướng 10
Số chương trình hấp 16
Thiết kế âm tủ

-19%
bán chạy
21,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dung tích lò 72l
Công suất 3,15KW
Số chương trình nướng 13
Thiết kế âm tủ

-24%
bán chạy
18,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dung tích lò 65l
Công suất 3,2KW
Số chương trình nướng 9
Thiết kế âm tủ

-23%
bán chạy
16,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dung tích lò 72L
Công suất 2.9KW
Số chương trình nướng 13
Thiết kế âm tủ

máy giặt - máy sấy - tủ lạnhxem thêm

-27%
mới
53,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dung tích (Lít) 540 L
Điện năng tiêu thụ 404 kWh / Năm
Độ ồn 39dB
Phân loại Tủ 5 cánh

-25%
mới
41,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dung tích  605 Lít
Điện năng tiêu thụ 328 kWh / Năm
Độ ồn 38dB
Phân loại Tủ 4 cánh

-12%
New
14,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Khối lượng giặt 9 kg
Công suất 2300W
Dung tích thùng chứa 65L
Độ ồn 47-71 dB(A)

-26%
New
8,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Khối lượng giặt 8 kg
Công suất 2050W
Dung tích 65L
Độ ồn 47-71 dB(A)

-32%
13,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Khối lượng giặt 10 kg
Công suất 2050 W
Dung tích 70 L
Độ ồn 47-49 dB(A)

-8%
New
18,600,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Khối lượng sấy 9 kg
Công suất 193 kwh/năm (160 lần sấy)
Dung tích 112 L
Độ ồn 64 dB(A)

-15%
New
13,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Khối lượng giặt 10 kg
Khối lượng sấy 6 kg
Dung tích 112 L
Độ ồn 64 dB(A)

-15%
New
10,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Khối lượng giặt 9 kg
Công suất 2050W
Dung tích 65L
Độ ồn 47-69 dB(A)

phụ kiện bếpxem thêm

Dụng cụ bếpxem thêm

-30%
giá tốt
2,860,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 03 nồi + 01 chảo
 

-30%
giá tốt
4,190,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 02 nồi + 01 chảo
 

-30%
giá tốt
2,860,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 04 nồi + 04 nắp
 

-22%
giá tốt
3,780,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 03 nồi + 01 chảo
 

-28%
giá tốt
4,310,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 02 nồi + 01 chảo
 

-20%
giá tốt
3,192,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 02 nồi + 01 chảo
 

-25%
giá tốt
815,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 01 Nồi Inox Ø20cm x 11,5cm
 

-25%
giá tốt
815,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 01 chảo 3 lớp
 

-24%
giá tốt
4,990,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 02 nồi + 01 chảo + 01 quánh
 

-25%
giá tốt
3,590,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 03 nồi + 01 chảo + 01 quánh
 

-25%
giá tốt
3,590,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 02 nồi + 01 chảo + 01 quánh
 

-27%
giá tốt
2,590,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 03 nồi
 

-27%
giá tốt
2,590,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 03 nồi, 01 xửng, 01 quánh
 

-27%
giá tốt
2,590,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Tương thích mọi loại bếp
Trọn bộ 04 nồi, 01 xửng, 01 quánh
 


MÁY HÚT BỤI CẦM TAYxem thêm

-35%
bán chạy
1,300,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng hút bụi đệm 
Lực Hút 6000pa
Dung lượng pin 2200 mah
Tần số rung 8000 lần/phút
Chiều dài dây không dây

-40%
bán chạy
900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Dòng hút bụi đệm 
Lực Hút 12000pa
Dung lượng pin không
Tần số rung 8000 lần/phút
Chiều dài dây 4.2m

-36%
New
1,600,000 

Công suất: 140W
Pin Lithium, 25,9V; 2500mAh
Lực hút: 16 Kpa
Dung tích cốc hút: 800ml

-40%
New
4,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất: 350W
Pin 60 phút
Lực hút: 29000 pa
Động cơ không chổi than

New
2,900,000 

Công suất: 300W
Pin 45 phút
Lực hút: 27000 pa
Động cơ không chổi than

-52%
New
2,700,000 

Công suất: 250W
Pin 25 phút
Lực hút: 24 Kpa
Động cơ không chổi than

-36%
3,500,000 

Công suất: 300W
Pin 45 phút
Lực hút: 27 Kpa
Dung tích cốc hút: 800ml

-35%
5,500,000 

Công suất: 400W
Pin 60 phút
Lực hút: 20000 Pa
Dung tích cốc hút: 600ml


phụ kiện robot hút bụixem thêm

-35%
bán chạy
650,000 

-44%
bán chạy
100,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Làm mềm nước + kháng khuẩn
Hương chanh
2lít

-38%
bán chạy
-25%
bán chạy
-33%
bán chạy
-38%
bán chạy
-29%
bán chạy


Phụ kiện máy rửa bátxem thêm

-16%
bán chạy
380,000 

Hương chanh
6 tính năng
90 viên

-15%
bán chạy
340,000 

Hương chanh
2 tính năng
90 viên

-13%
bán chạy
450,000 

Hương chanh
6 tính năng
120 viên

-13%
bán chạy
450,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Hương chanh
10 tính năng
80 viên

-17%
bán chạy
400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Hương chanh
14 tính năng
60 viên

-26%
bán chạy
295,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Hương bạc hà
thân thiện môi trường
10 tính năng
1,5 lít

-12%
bán chạy
395,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Hương bạc hà
thành phần hữu cơ
10 tính năng
70 viên

-17%
bán chạy
390,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

hương bạc hà
thân thiện môi trường
10 tính năng
900 ml

-22%
bán chạy
320,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

hương chanh
thân thiện môi trường
2 tính năng
2.5 kg

-32%
bán chạy
170,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Hương chanh
thân thiện môi trường
Làm bóng + khô chén bát
750ml

-33%
bán chạy
135,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Bảo vệ máy
Chống đóng cặn
1.5 kg

-33%
bán chạy
120,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Bảo vệ máy
Chống đóng cặn
1.2 kg

-33%
bán chạy
120,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Làm sạch máy
Hương chanh
250ml

-33%
bán chạy
120,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Bột rửa bát
Hương chanh
1 lít

-44%
bán chạy
100,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Bảo vệ máy
Chống đóng cặn
1 kg

-22%
bán chạy
140,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Bảo vệ máy
Nước bóng
500 ml

-26%
bán chạy
280,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Viên rửa bát
Hương chanh
150 viên

-39%
bán chạy
170,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Viên rửa bát
Hương chanh
27 viên


tIN TỨC - ĐÁNH GIÁ- Hướng dẫnXem thêm

-38%
bán chạy
-38%
bán chạy
-30%
bán chạy
-17%
50,000 

Tốc độ cao mới 3000 mAh Sony Sony VTC5 30A tốc độ xả hơi 18650 pin lithium Dịch vụ đầu tiên, Đảm bảo chất lượng Sony VTC5 2600mAh 30A Chất liệu: Li-ion, Pin Li-ion Model:VTC5 Dung lượng: 2600mAh Điện trở trong: ≤40 milliohms Cân nặng: 45g Thước đo ngoại hình: đường kính 18 * 65

-44%
bán chạy
100,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Làm mềm nước + kháng khuẩn
Hương chanh
2lít

-33%
bán chạy
-44%
bán chạy
100,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Bảo vệ máy
Chống đóng cặn
1 kg