-19%
giá tốt
19,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ + hé cửa
Số bộ 14 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 2 năm
 

-27%
new
22,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng có       
Rửa nửa tải
Sấy Zeolith
Số bộ 14 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 3 năm
 

-20%
giá tốt
22,500,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ + hé cửa
Số bộ 14 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 2 năm
 

-9%
giá tốt
32,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Rửa tráng có       
Rửa nửa tải
Sấy Ngưng tụ + hé cửa
Số bộ 14 bộ châu âu
Xuất xứ Đức
Bảo hành 3 năm