giá tốt
6,800,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Loại Để bàn
Vòi Điện tử
Công suất lọc 11.8 lít/h
Số lõi lọc 5
Bình chứa 5 lít
Bảo hành 12 tháng