-20%
bán chạy
16,700,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 1.4KW
Công suất vùng nấu 2 2.2 KW
Công suất vùng nấu 3 2.6 KW
Công suất vùng nấu 4 1.4 KW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 51 x 816 x 527 mm