7,500,000 

Công suất hút ẩm 20L/ngày
Thể tích bình chứa 3.6L
Diện tích phòng 40 – 60m2