-22%
bán chạy
14,900,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2.2 ; 2.6 ; 3.3 Kw
Công suất vùng nấu 2 3.1 kW
Công suất vùng nấu 3 2.2 kW
Kích thước sp (C x R x S) 51 x 592 x 522 mm