-15%
bán chạy
19,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất vùng nấu 1 2.2 - 3.7 KW
Công suất vùng nấu 2 1.8 - 3.7 KW
Công suất vùng nấu 3 1.4 - 2.2 KW
Kích thước sản phẩm (C x R x S) 51 x 710 x 527 mm