-28%
7,900,000 

Công suất: 200W
Pin 36 phút
Lực hút: 10000 Pa
Dung tích cốc hút: 500ml