-25%
11,900,000 

Công suất: 400W
Pin 60 phút
Lực hút: 12000 Pa
Dung tích cốc hút: 500ml