-35%
5,500,000 

Công suất: 400W
Pin 60 phút
Lực hút: 20000 Pa
Dung tích cốc hút: 600ml