-31%
8,900,000 

Công suất: 550W
Pin 70 phút
Lực hút: 25000 Pa
Dung tích cốc hút: 600ml