-31%
8,900,000 

Công suất: 550W
Pin 90 phút
Lực hút: 29000 Pa
Dung tích cốc hút: 600ml