-37%
6,900,000 

Công suất: 650W
Pin 85 phút
Lực hút: 32000 Pa
Dung tích cốc hút: 500ml