-31%
giá tốt
3,400,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

kích thước  70 cm
công suất hút440  440 m³/h
công suất động cơ 203 W
độ ồn 50-67 dB