-22%
bán chạy
140,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Thân thiện môi trường
Bảo vệ máy
Nước bóng
500 ml