-32%
bán chạy
170,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Hương chanh
thân thiện môi trường
Làm bóng + khô chén bát
750ml