-52%
New
2,700,000 

Công suất: 250W
Pin 25 phút
Lực hút: 24 Kpa
Động cơ không chổi than