-36%
3,500,000 

Công suất: 300W
Pin 45 phút
Lực hút: 27 Kpa
Dung tích cốc hút: 800ml