New
2,900,000 

Công suất: 300W
Pin 45 phút
Lực hút: 27000 pa
Động cơ không chổi than