-40%
New
4,000,000 
Có kèm ưu đãi đặc biệt

Công suất: 350W
Pin 60 phút
Lực hút: 29000 pa
Động cơ không chổi than