𝐌Á𝐘 𝐑Ử𝐀 𝐁Á𝐓 𝐁𝐎𝐒𝐂𝐇 𝐒𝐌𝐒𝟒𝐄𝐕𝐈𝟏𝟒𝐄

𝐌Á𝐘 𝐑Ử𝐀 𝐁Á𝐓 𝐁𝐎𝐒𝐂𝐇 𝐒𝐌𝐒𝟒𝐄𝐕𝐈𝟏𝟒𝐄 -𝐌𝐎𝐃𝐄𝐋 𝐌ớ𝐢 𝐍𝐡ấ𝐭 – 𝐊Ế𝐓 𝐍Ố𝐈 𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐂𝐓 Đ𝐈Ề𝐔 𝐊𝐇𝐈Ể𝐍 𝐓𝐇𝐈Ế𝐓 𝐁Ị 𝐓Ừ 𝐗𝐀 TỰ ĐỘNG HÉ CỬA🏆🏆🏆
Máy rửa bát độc lập Bosch #SMS4EVI14E đáng được mong chờ nhất năm
𝐓Í𝐍𝐇 𝐍Ă𝐍𝐆 𝐍Ổ𝐈 𝐁Ậ𝐓 :
Máy rửa bát độc lập Bosch #SMS4EVI14E model 2022 : Sản xuất EU
🔥Dung tích chứa 13-14 Bộ đồ ăn Châu Âu+ thêm 1 giỏ đựng thìa đũa.
🔥 Tự động hé cửa tất cả các chương trình: Giúp làm khô một cách hoàn hảo nhất, bát đĩa luôn thông thoáng và không bị ám mùi….
🔥HOMECONNECT truy cập từ xa và điều khiển thiết bị thông qua các thiết bị thông minh.
🔥Silence Plus Máy rửa bát cực kỳ yên tĩnh với âm lượng 44 dB.
𝐌á𝐲 𝐫ử𝐚 𝐛á𝐭 𝐒𝐌𝐒𝟒𝐄𝐕𝐈𝟏𝟒𝐄 𝐠ồ𝐦 𝟔 𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝐭𝐫ì𝐧𝐡 𝐯ớ𝐢 𝐦ứ𝐜 𝐧𝐡𝐢ệ𝐭 độ 𝐯à 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐫ử𝐚 𝐤𝐡á𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮:
🍀1. Rửa tiết kiệm Eco: 50 ° C
🍀2. Rửa Tự động: 45-65 °C
🍀3. Rửa chuyên sâu: 70 °C
🍀4. Rửa nhanh 1 giờ: 65 °C,
🍀5. Rửa siêu yên tĩnh: 50 ° C
🍀6. Rửa yêu thích ( rửa tráng)
𝟒 𝐂𝐇Ứ𝐂 𝐍Ă𝐍𝐆 𝐁Ổ 𝐒𝐔𝐍𝐆 :
🌿 Kết nối Home connect : điều khiển thiết bị từ xa.
🌿Tự động hé cửa
🌿Rút ngắn thời gian rửa.
🌿Rửa nửa tải.
MachineCare – chương trình làm sạch máy rửa bát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *