Robot T8 AIVI và T9 AIVI có gì khác nhau ???

𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐓𝟖 𝐀𝐢𝐕𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐓𝟗 𝐀𝐢𝐕𝐢 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮 ???
Ai cũng đắn đo làm sao để lựa được 1 con Robot, vừa phù hợp với túi tiền vừa đảm bảo làm sạch nhất cho ngôi nhà của mình.Nhiều khách hàng nhà dimoshop đã phải đặt ra câu hỏi:”Nên mua T8 AiVi hay T9 AiVi?”.
➡Để trả lời được câu hỏi này ,hôm nay chúng ta hãy cùng xem thử T8 AiVi và T9 AiVi khác nhau như thế nào nhé:
𝟏.Đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐤𝐞̂̉ đ𝐞̂́𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐮́𝐭 𝐓𝟗 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟑𝟎𝟎𝟎𝐏𝐚
𝐂𝐨̀𝐧 𝐓𝟖 𝐥𝐚̀ 𝟏𝟓𝟎𝟎𝐏𝐚.𝐒𝐮̛̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐓𝟗 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐮́𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐨̂̀ 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐢𝐦 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧 𝐓𝟖
𝟐.𝐋𝐮̛𝐮 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐓𝟗 𝐥𝐮̛𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟒 𝐜𝐨̀𝐧 𝐓𝟖 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐮̛𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟑 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐨̂̀
𝟑.𝐓𝟗 𝐜𝐨́ 𝟐 𝐤𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐚𝐮 ,𝟏 𝐤𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐚𝐮 𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐚𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐚𝐮 𝐭𝐨𝐚̉ 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦.𝐓𝟖 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ 𝟐 𝐤𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐚𝐮 ,𝟏 𝐤𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐚𝐮 𝐫𝐮𝐧𝐠.𝐋𝐚𝐮 𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐠𝐚̂́𝐩 𝟐 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.
𝟒.𝐓𝟗 𝐜𝐨̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐮 𝐤𝐞́𝐩 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐫𝐨̂́𝐢 𝐭𝐨́𝐜 ,𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐤𝐞̣𝐭 𝐝𝐢̣ 𝐯𝐚̣̂𝐭 .𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐮 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 ,đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐧𝐚̀𝐲 𝐓𝟖 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́.
𝟓. 𝐓𝟗 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 đ𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝟐 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐢 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭 đ𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜.𝐂𝐨̀𝐧 𝐓𝟖 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐚̀ đ𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝟏 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮.
🔜Để lựa chọn được Robot chân ái thì còn phụ thuộc vào nhu cầu của từng gia đình.
✔Nếu là một người thích đồ công nghệ,muốn trải nghiệm những tính năng mới thì có thể chọn T9.
✔Còn bạn muốn một con Robot vừa đủ để nhà sạch sẽ suốt ngày,và vẫn có kha khá tính năng tiện ích thì có thể xem xét T8 nhé🥰
______________________
𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒓𝒐𝒃𝒐𝒕 𝒉𝒖́𝒕 𝒃𝒖̣𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂́𝒚 𝒓𝒖̛̉𝒂 𝒃𝒂́𝒕
▪️ Add: 52 Hải Thượng Lãn Ông – P Hà Huy Tập – Tp Vinh
▪️ Hotline: 0932 39 32 32
▪️Kênh youtube Hướng dẫn sử dụng https://youtube.com/channel/UCqVLVaRanewPNJUaUksbJtQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *